Årsrapport fra Energinet.dk 2015

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Tilsynet ikke har korrektioner til 2015-årsrapporten fra Energinet.dk som led i den økonomiske regulering af selskabet

Energitilsynet har to opgaver i forbindelse med den økonomiske regulering af Energinet.dk: Tilsyn og godkendelse af opgørelser og afvikling af differencer (over-/underdækning) samt fastsættelse af pristalsregulering af Energinet.dk’s grundkapital. 

Energitilsynet har ikke regnskabsmæssige/revisionsmæssige opgaver og forpligtelser i forbindelse med behandlingen af Energinet.dk’s årsrapport, men kan fastsætte korrektioner. 

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Tilsynet ikke har korrektioner til selskabets Årsrapport 2015 (j.nr. 16/03993).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018