Årsrapport fra Energinet.dk 2016

Energitilsynet har ikke korrektioner til 2016-årsrapporten fra Energinet.dk

Energitilsynet har to opgaver i forbindelse med den økonomiske regulering af Energinet.dk: Tilsyn med og godkendelse af opgørelser og afvikling af differencer (over-/underdækning) samt fastsættelse af pristalsregulering af Energinet.dk’s grundkapital. 

Energitilsynet har ikke regnskabsmæssige/revisionsmæssige opgaver og forpligtelser i forbindelse med behandlingen af Energinet.dk’s årsrapport, men kan fastsætte korrektioner.

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Tilsynet ikke har korrektioner til selskabets Årsrapport 2016. 17/07022

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.