Østkraft Net: Forhøjelse af indtægtsramme efter skade på søkabel

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at Østkraft Net A/S’ regionale transmissionsvirksomhed kan forhøje indtægtsrammen for 2004 med nettoomkostningerne ved reetableringen af kablet mellem Bornholm og Sverige som følge af kabelbruddet den 10. oktober 2004. 

Når det endelige erstatningsbeløb kendes, skal der ske en efterregulering af beløbet. 3/1320-0302-0796