Aalborg Kommune: Indregning af omkostninger til barselsfond

Energitilsynet tilkendegav, at udgifter/omkostninger til en barselsudligningsordning kan anses for nødvendige for kommunalt ejede elforsynings- og varmeforsyningsanlæg

Aalborg Kommune forespørger om, det er foreneligt med elforsynings- og varmeforsyningslovene at pålægge kommunens energiforsyningsvirksomheder at indgå i en udligningsordning om udgifter til barsels- og adoptionslov med det skattefinansierede område i Aalborg kommune.

Baggrunden for ordningen og et eventuelt pålæg fra Aalborg kommune til forsyningsvirksomhederne er, at Kommunernes Landsforening (KL) og Kommunernes Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) ved overenskomstfornyelsen i 2005 aftalte, at hver kommune skal have en barselsudligningsordning med virkning fra 1. januar 2007.

Forespørgslen rejser spørgsmålet, om udgifterne ved deltagelse i barselsudligningsordningen er en nødvendige udgift/omkostning i varme- og elforsyningslovens forstand?

Det besluttedes blandt andet, at det meddeles Aalborg kommune, at efter Folketingets vedtagelse af barselsudligningsloven, er det tilsynets opfattelse, at udgifter/omkostninger til en barselsudligningsordning kan anses for nødvendige for kommunalt ejede kollektive elforsyningsvirksomheder og for kollektive varmeforsyningsanlæg og således anses for en indberegningsberettiget omkostning. 4/0604-0300-0001

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.