Aalborg Kommunes Elforsynings vilkår for ændring af en elkundes tilslutning til elnettet

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at elkunden Fibertex A/S ved overgang fra B- til A-kunde skal dække AKEs omkostninger ved at tilslutte og måle på A-niveau; at tilslutningsbidrag betalt på B-niveau ikke skal tilbagebetales ved overgang til A-niveau, og at det er rimeligt, at Fibertex A/S enten skal overtage 10 kV-anlægget eller etablere et tilsvarende

I denne sag skal Energitilsynet tage stilling til de omkostninger og betingelser, som er fastsat i forbindelse med Fibertex A/S overgang som kunde på B-niveau til A-niveau hos Aalborg Kommunes Elforsyning (herefter AKE Net).

Fibertex er en produktionsvirksomhed med et årligt elforbrug på ca. 60 GWh. Fibertex var oprindeligt tilsluttet elnettet hos AKE Net som kunde på B-niveau, men overgik efter aftale med AKE Net til A-niveau pr. 1. august 2006 under forbehold for Energitilsynets afgørelse.

Parterne er uenige om, hvad Fibertex skal betale i engangsvederlag til AKE Net for at blive A-kunde. Det er almindelig praksis i elbranchen, at elnetvirksomheden og kunden aftaler et engangsvederlag, fordi kunden ved overgangen fra B- til A-niveau typisk skal have ændret i tilslutningsforholdene og overtage de elanlæg, som elnetvirksomheden tidligere har etableret på kundens grund for at levere elektriciteten på B-niveau. Typisk har kunden tidligere betalt elnetvirksomhedens tariferede tilslutningsbidrag på B-niveau for at være tilsluttet elnettet på B-niveau (4/0720-0101-0037).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018