Administrationsomkostninger hos systemansvarlige virksomheder ikke urimelige

Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Vindenergi Danmark (tidligere DV-Energi), at Energitilsynet ikke finder, at de systemansvarlige virksomheders (Eltra og Elkraft Systems) administrationsomkostninger ved salg af el fra vindmøller på markedsvilkår er urimelige

Energitilsynet har truffet afgørelse om at meddele Vindenergi Danmark (tidligere DV-Energi), at Energitilsynet ikke finder, at de systemansvarlige virksomheders (Eltra og Elkraft Systems) administrationsomkostninger ved salg af el fra vindmøller på markedsvilkår er urimelige.

Videre at det falder uden for Energitilsynets kompetencer, at vurdere om visse aktiviteter er i strid med konkurrenceloven. 3/1322-8901-0352

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.