Afgørelse af Energinets anmeldelse af fælles forslag til regional koordinering af driftssikkerhed i kapacitetsberegningsregionen Norden

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinet Elsystemansvar A/S (Energinet) metodeanmeldelse af 19. december 2019 med senere ændring af 19. august 2020 vedrørende krav til fælles regional koordinering af driftssikkerhed i kapacitetsberegningsregionen Norden.

Energinet har den 19. august 2019 anmeldt ændret forslag til fælles regional koordinering af driftssikkerhed i kapacitetsberegningsregionen Norden til Forsyningstilsynet, med henblik på godkendelse. Anmeldelse er sket i medfør af forordning 2017/1485 af 2. august 2017 om fastsættelse af retningslinjer for drift af elektricitetstransmissionssystemer (SO GL) artikel 76.

Energinet har samarbejdet med alle transmissionssystemoperatørerne (TSO’er) i kapacitetsberegningsregionen Norden (CCR Norden) om at udarbejde et ændret forslag til almindelige bestemmelser om regional koordinering af driftssikkerhed i CCR Norden.

Forslaget vedrører vilkår og betingelser for det fælles samarbejde mellem TSO’erne og den Regionale Sikkerheds Koordinatorer (Regional security coordinator – RSC) omkring det regionale driftssikkerhedssamarbejde i CCR Norden.

Det fælles regionale driftssikkerhedssamarbejde faciliteres i CCR Norden af den Nordiske RSC.

Det anmeldte forslag vedrører de processer og arbejdsgange der skal foretages af de enkelte TSO’er samt af RSC’en i forbindelse med at gennemføre RSC’ens analyse af den regionale driftssikkerhed i CCR Norden.