Afgørelse af Energinets anmeldelse af testplan i henhold til forordning 2017/2196 NC ER

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinet Elsystemansvar A/S (Energinet) metodeanmeldelse af 17. december 2019 af testplan som skal identificere det udstyr og den kapacitet, der er relevant for systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen og som skal testes.

Energinet har den 17. december 2019 anmeldt testplan til Forsyningstilsynet i medfør af artikel 43, stk. 2 i Kommissionens Forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER).

Hver transmissionssystemoperatør (TSO) skal definere en testplan, som skal identificere det udstyr og den kapacitet, der er relevant for systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen og som skal testes. Dette fremgår artikel 43, stk. 2, NC ER.

Testplan skal defineres i samråd med DSO'erne, BNB'erne identificeret i henhold til NC ER artikel 11, stk. 4, og artikel 23, stk. 4, forsvarsydelsesleverandørerne og genoprettelsesydelsesleverandørerne.

Testplanen skal omfatte testhyppigheden og testforholdene, og disse elementer skal opfylde minimumskravene i NC ER artikel 44-47.