Afgørelse af Energinets anmeldelser af krav i medfør af artikel 4, stk. 2, litra a - f i forordning 2017/2196 om nødsituationer og systemgenoprettelse

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinet Elsystemansvar A/S (Energinet) metodeanmeldelse af 18. december 2018 med senere tillæg af 26. august 2019 vedrørende krav anmeldt i medfør af Kommissionens Forordning (EU) 2017/2196 af 24. november 2017 om fastsættelse af en netregel for nødsituationer og systemgenoprettelse (NC ER) artikel 4, stk. 2, litra a – f.

Energinets anmeldte af 18. december 2018 med senere tillæg af 26. august 2019 vedrører, at skal anmeldte følgende krav til godkendelse hos Forsyningstilsynet Energinet i medfør af NC ER artikel 4, stk. 2, litra a – f):

  • Vilkår og betingelser for at være forsvarsydelsesleverandør og genoprettelsesydelsesleverandør, jf. NC ER art. 4, stk. 2, litra a og b.
  • Listen over BNB'er, der er ansvarlige for gennemførelse af foranstaltninger i forbindelse med systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen, jf. NC ER art. 4, stk. 2, litra c.
  • Listen over højtprioriterede betydelige netbrugere, jf. NC Er artikel 4, stk. 2, litra d.
  • Reglerne for suspendering og genoptagelse af markedsaktiviteter, jf. NC ER art. 4, stk. 2, litra e.
  • Specifikke regler for afregning af ubalancer og afregning af balanceringsenergi ved suspension af markedsaktiviteter, jf. NC ER art. 4, stk. 2, litra f.

Anmeldelsen vedrører krav som stilles af Energinet til aktører i forbindelse med gennemførelsen af systemforsvarsplanen og genoprettelsesplanen for det danske elnet.

De anmeldte krav er relevante når det danske eltransmissionssystem er i nødtilstand, black-out tilstand samt genoprettelsestilstand.