Afgørelse af indkøb af erstatningskapacitet i DK2 for mFRR ved udetid på kontraherede anlæg

Forsyningstilsynet godkender en ændring til Energinets Udbudsbetingelser for systemydelser til levering i Danmark.

Ændringen indebærer, at langsomme reserver med en responstid på op til 90 minutter i indkøb af erstatningskapacitet for manuelle frekvensgenoprettelsesreserver (mFRR) kan erstattes af anlæg med en tilsvarende længere responstid på op til 90 minutter – og ikke som i dag af anlæg med en hurtigere responstid på op til 15 minutter.

Godkendelsen indebærer desuden, at langsommere anlæg får dispensation fra det normale krav i regulerkraftmarkedet om en responstid på 15 minutter.

Energinet har anmeldt ændringen til tilsynet som opfølgning på en anbefaling i tilsynets rapport om Energinets indkøb af reserver i el-markedet fra december 2018. I rapporten konstaterede tilsynet, at udbudssituationen var presset.

Energinet ønsker og forventer således med den nu godkendte ændring at øge udbuddet med minimum 125 MW og dermed konkurrencen i indkøbet af mFRR reserver i DK2.

Markedsaktørerne har i forbindelse med Forsyningstilsynets sagsbehandling udtrykt forskellige holdninger til Energinets ændringer.

Forsyningstilsynet anmoder i afgørelsesudkastet Energinet om at evaluere den godkendte metodeændring med inddragelse af markedsaktørerne og at anmelde en eventuel ændring af den godkendte metode på baggrund af denne evaluering senest i marts 2020.