Afgørelse: Afvisning af behandling af klage fra Effektmarked Aps

Effektmarked ApS sendte den 16. januar 2020 en klage over Energinet til Forsyningstilsynet. Klagen af 16. januar 2020 (Klagen) omhandler efter sin ordlyd Energinets indkøb af manuelle rådighedsreserver (frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering) i budområderne Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) samt Energinets opgaver i forbindelse med disse indkøb.

Forsyningstilsynet forstår Klagen som en klage over, at Energinet Elsystemansvar A/S indkøber frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering i strid med elforsyningsloven, bl.a. fordi Energinet Elsystemansvar A/S foretager indkøb, uden at der foreligger den fornødne forudgående metodegodkendelse fra Forsyningstilsynet til disse indkøb.

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om at afvise Klagen.

Afgørelsen kan findes til højre på denne side