Afgørelse: Beregning af prisindeks for Energinet

Forsyningstilsynet skal beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet.dk skal forrente grundkapitalen med hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi

Forsyningstilsynet, tidligere Energitilsynet, skal jf. § 8 i bekendtgørelse nr. 965 af 21/06/2006 beregne et reguleringsprisindeks, der angiver, hvor meget Energinet.dk skal forrente grundkapitalen hvert år, for at grundkapitalen holder en konstant realværdi. Reguleringsprisindekset opdateres hvert kvartal, og Forsyningstilsynet offentliggør stigningen i indekset i procent i forhold til forrige års indekstal.

Beregningen laves på baggrund af udviklingen i et løn- og nettoprisindeks fra Danmarks Statistik. Der beregnes et simpelt gennemsnit af stigningen i procent i to indeks fra Danmarks Statistik, som næste kvartals reguleringsprisindeks fremskrives med. Herefter findes den procentvise stigning i reguleringsprisindekset, som er det pristal Forsyningstilsynet offentliggør. Disse tal beregnes i excel-arket "Reguleringsprisindeks 2016", hvor der også kan findes information om udregningen.

Tabel x Udvikling i reguleringspristal 2014-2016

 

2014

2015

2016

Stigning i pristal i pct.

-0,10 %

1,02 %

0,51 %

Kilde: Danmarks Statistik og Energitilsynets beregninger (Forsyningstilsynet har overtaget Energitilsynets opgaver 1. juli 2018).

Derudover skal Forsyningstilsynet hvert kvartal offentliggøre udviklingen i pristal ift. sidste års pristal (201xK4). Stigningen opgives i procent og skal offentliggøres, inden næste kvartals start.

Kvartalsopdeling 2016 og 2017

Kvartal

2016K1

2016K2

2016K3

2016K4

2017K1

Indeks

128,67

128,91

130,97

129,98

131,40

Stigning i pristal (pct.) ift. sidste års pristal
(2015K4)

-0,51 %

-0,32

1,26%

0,51%

1,09%

 

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018