Afgørelse i sag om markedsmæssigheden af Aars-Hornum Net A/S’ aftaler om nettab i 2016 og 2017

Aars-Hornum Net A/S blevet udtrukket til Forsyningstilsynets stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn med markedsmæssigheden af aftaler vedrørende køb af elektricitet til dækning af nettab for kalenderåret 2016 og 2017.

Forsyningstilsynet finder, at den fremsendte af Aars-Hornum Net A/S dokumentation ikke kunne danne grundlag for Forsyningstilsynets vurdering af aftalernes markedsmæssighed.

Forsyningstilsynet fastsætter derfor skønsmæssigt den markedsmæssige pris i aftalen, jf. § 46, stk. 2, 5. pkt., i lov om elforsyning.

For kalenderåret 2016 vurderer Forsyningstilsynet efter inddragelse af Forsyningstilsynets markedsprismodel, at prisen for elektricitet til dækning af nettab er markedsmæssig, jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.

For kalenderåret 2017 vurderer Forsyningstilsynet efter inddragelse af Forsyningstilsynets markedsprismodel, at prisen for elektricitet til dækning af nettab ikke er markedsmæssig, jf. § 46, stk. 1, i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet fastsætter derfor skønsmæssigt den markedsmæssige pris i aftalen for kalenderåret 2017 til 24,85 øre/kWh.

Dette indebærer, at den aftalte pris på 31,77 øre/kWh nedsættes med 6,92 øre/kWh.

Afgørelsen inklusive bilag kan hentes ned til højre på denne side.