Afgørelse i sag om markedsmæssigheden af Konstant Net A/S’ aftaler om nettab i 2016 og 2017

Forsyningstilsynet finder, at  Konstant Net A/S´ aftaler om køb af el til dækning af nettab i 2016-17 var markedsmæssige. Det viser en netop afsluttet stikprøvekontrol med kalenderårene 2016-17.

Konstant Net A/S har i forbindelse med sagens behandling fremsendt en tilstrækkelig og fyldestgørende dokumentation, der har kunnet danne grundlag for en vurdering af aftalens markedsmæssighed i overensstemmelse med kravene i lov om elforsyning. Forsyningstilsynet påtaler dog, at virksomheden tilsidesatte kravet om at udarbejde et aftalebilag med en kort redegørelse for aftalernes markedsmæssighed med undtagelse af aftale om klima-el for 2017, hvor kravet blev opfyldt.