Afgørelse i Scanenergi-sagerne - kontrol af markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelser i 2012

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelser indgået mellem Scanenergi A/S og dette selskabs 18 ejerselskaber, jf. § 46 i lov om elforsyning

Sagen angår markedsmæssigheden af aftaler om realisering af energibesparelser i kalenderåret 2012, der er indgået mellem Scanenergi A/S og 18 elnetvirksomheder, som i 2012 alle ejede en del af kapitalen i Scanenergi A/S.

Sagen er startet på grundlag af en anmeldelse fra De Frie Energiselskaber. 18/06828