Afgørelse og indskærpelse til Thy-Mors Energi Elnet A/S vedr. reglerne om særskilte identitet

Afgørelse og indskærpelse til Thy-Mors Energi Elnet A/S om overholdelse af reglerne om netvirksomhedernes særskilte identitet

Thy-Mors Energi Elnet A/S har på baggrund af anmodning fra Forsyningstilsynet fremsendt redegørelse for virksomhedens håndtering af reglerne om særskilt identitet.

Det er Forsyningstilsynets vurdering, at Thy-Mors Energi Elnet A/S ikke ud fra de tilsendte oplysninger har overtrådt reglerne om særskilt identitet i § 20 b i lov om elforsyning.

Forsyningstilsynet indskærper dog, at det vil kunne udgøre en overtrædelse af § 20 b, stk. 1 og 2, i lov om elforsyning, såfremt der skabes uklarhed om en netvirksomheds særskilte identitet i forhold til vertikalt integrerede virksomheder, hvor der drives elhandelsvirksomhed. Det skal således være tydeligt for elforbrugerne, herunder ved fysisk fremmøde, at der ikke er nogen sammenhæng mellem netvirksomheden og elhandelsaktiviteter, som udøves i virksomheder, som er vertikalt integreret med netvirksomheden.

Afgørelsen kan ses under 'Hent filer' her på siden.