Afgørelse om ændret metode for kapacitetsberegning i CCR Nordic (1)

 

Forsyningstilsynet godkender med denne afgørelse Energinets anmeldelse om ændringer af metode til kapacitetsberegning i kapacitetsberegningsregion Norden (CCR Nordic). Forsyningstilsynet ændrer med denne afgørelse desuden metoden til at inkludere et krav til Energinet om forelæggelse af en evalueringsrapport. En kapacitetsberegningsmetode er en metode for beregning af transmissionskapaciteten mellem budområder.

Find afgørelsen og bilagene til højre på denne side