Afgørelse om afregning af elforbrug på platform i Nordsøen

Energitilsynet har truffet afgørelse om afregning af el på beboelsesplatformen ved havvindmøllepark i Nordsøen

Energitilsynet har behandlet en klage over Energinet.dks afregning af forbrug på beboelsesplatform ved havvindmølleparken Horns Rev 2 i Nordsøen.

Energitilsynets har truffet afgørelse om, at forbruget af el på beboelsesplatformen er egetforbrug til elproduktion, som det er defineret i Energinet.dks forskrift D1: ”Afregningsmåling og afregningsgrundlag”. Dermed skal forbruget alene pålignes Energinet.dks nettarif, systemtarif og PSO-tarif, når vindmøllerne ikke producerer strøm. 4/0720-0102-0013

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.