Afgørelse om afslutning af sag om KONSTANT Net A/S' brud på reglerne om særskilt identitet

Forsyningstilsynet har den 9. marts 2021 rettet henvendelse til KONSTANT Net A/S på baggrund af en anmeldelse om, at KONSTANT Net A/S ikke overholder reglerne om særskilt identitet i forbindelse med NRGi-koncernens kommunikation af en rabatordning til KONSTANT Net A/S' kunder via NRGi's hjemmeside.

KONSTANT Net A/S har den 6. april 2021 fremsendt en redegørelse for rabatordningen til KONSTANT Net A/S' kunder, og er samtidig hermed fremkommet med bemærkninger til videoen om den pågældende rabatordning. KONSTANT Net A/S har endvidere fremsendt formandsafgørelse af 11. juni 2013.

Forsyningstilsynet vurderer, at reglerne om særskilt identitet ikke ses at være tilsidesat i forbindelse med omtale af NRGi-koncernens netvirksomhed i forbindelse med NRGikoncernens markedsføring af rabatordningen på NRGi's hjemmeside. Der er således ikke grundlag for at meddele KONSTANT net A/S et påbud.

Forsyningstilsynet indskærper dog, at KONSTANT Net A/S fortsat sikrer, at netvirksomheden ikke indgår i NRGi-koncernens aktiviteter, herunder markedsføringsaktiviteter, på en sådan måde, at der ikke i øvrigt skabes uklarhed om netvirksomhedens særskilte identitet.

Forsyningstilsynet afslutter dermed sagen.

Find afgørelsen til højre på denne side.