Afgørelse om afvisning af Energinets anmeldelse af metode om udveksling af kapacitet via den elektriske Storebæltsforbindelse

Sagen drejer sig om, hvorvidt Forsyningstilsynet er kompetent myndighed til at godkende en metode om udveksling af frekvensgenoprettelsesreserver med manuel aktivering (mFRR) mellem budområderne Vestdanmark (DK1) og Østdanmark (DK2) via den elektriske Storebæltsforbindelse. Energinet har anmeldt metoden til Forsyningstilsynets godkendelse efter elforsyningsloven, den 1. april 2020.

Der er tale om en dynamisk reservation på op til 40 pct. af overførselskapaciteten, således at der kun reserveres kapacitet timevis, hvis den samfundsøkonomiske gevinst ved at udveksle mFRR-kapacitet mellem DK1 og DK2 overstiger den samfundsøkonomiske omkostning ved reservationen af den nødvendige kapacitet. 

Forsyningstilsynet finder ikke, at tilsynet er kompetent myndighed til at godkende den anmeldte metode efter elforsyningsloven og har i sin afgørelse derfor afvist den anmeldte metode.