Afgørelse om dækning af Nord Pool EMCOs ansøgte udgifter til at oprette og ændre day-ahead og intraday-markedskoblingerne for 2017 via de danske nettariffer

Nord Pool European Market Coupling Operator (Nord Pool EMCO) er aktiv elektricitetsmarkedsoperatør (NEMO) i Danmark, og tilbyder day-ahead- og intraday-produkter til danske markedsaktører.

Hvis en NEMO har fælles-, regionale - og nationale udgifter til at oprette og ændre markedskoblingen, kan disse udgifter dækkes via nationale nettariffer efter regler i Kommissionens forordning om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (CACM). Det er op til Forsyningstilsynet at godkende udgiftsdækning via nettariffer for udgifter, der er henført til Danmark.

Forsyningstilsynet godkender med afgørelsen at Nord Pool EMCO får dækket en andel af deres ansøgte udgifter til at oprette og ændre day-ahead og intraday-markedskoblingerne for 2017 via de danske nettariffer.

Forsyningstilsynets afgørelse sker efter EU-forordning 2015/1222 (CACM GL). Se selve afgørelsen for yderligere oplysninger.

Afgørelsen kan downloades i sin fulde længde under 'Hent fil' her på siden.