Afgørelse om Dansk Energis anmeldelse af forslag om generelle tilslutningskrav for nye forbrugsenheder anvendt til efterspørgselsreaktion efter forordning 2016/1388 DCC

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse vedrørende de af Dansk Energi anmeldte generelle krav for tilslutning, i henhold til Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer (DCC), artikel 27-30

Dansk Energi har den 7. september 2018 anmeldt forslag til fastlæggelse af generelle krav for tilslutning af nye af forbrugsenheder, der anvendes til efterspørgselsreaktion, i henhold til art. 6, stk. 4 i Kommissionens forordning (EU) 2016/1388 af 17. august 2016 om fastsættelse af netregler om nettilslutning af forbrugs- og distributionssystemer ("DCC").

Kravene er anmeldt inden for to års fristen.

Det følger af DCC artikel 6, stk. 1, at den regulerende myndighed (Forsyningstilsynet) skal godkende de foreslåede generelle krav.

De generelle krav vil alene komme til at gælde for nye forbrugsenheder, der skal anvendes til efterspørgselsreaktion (Demand Response), hvilket som hovedregel vil sige forbrugsenheder, der anvendes af et forbrugsanlæg eller et lukket distributionssystem til at levere ydelser vedrørende efterspørgselsreaktion til relevante systemoperatører (her netvirksomheder), og som tilsluttes fra d. 18. august 2019.

Forordningen gælder ikke for forbrugsenheder for hvilke der er indgået bindende købsaftale senest d. 6. september 2018, og ejeren underretter den relevante DSO og TSO om aftalen senest 7. marts 2019. forordningens præcise anvendelsesområde findes i DCC art. 3 og 4.

Kravene finder først anvendelse fra d. 27. april 2019, jf. RfG art. 72. 18/16124