Afgørelse om DONG Energy City Elnet "andre driftsmæssige indtægter" i regnskab

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at en netvirksomhed i 2004 har medtaget nogle indtægter, der ikke burde medtages under posten ”andre driftsmæssige indtægter”

Denne sag er forelagt for Energitilsynet med henblik på, at der skal træffes en afgørelse af principiel karakter, der fastlægger, hvilke indtægtsarter, der kan medtages i elnetvirksomhedernes 2004 reguleringsregnskab under posten "andre driftsmæssige indtægter". Herunder forelægges sagen med henblik på afgørelse om at gøre ministeren opmærksom på forhold, som tilsynet finder, kan have betydning for udstedelse, ændring og kontrol med bevillinger

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at en netvirksomhed i 2004 har medtaget nogle indtægter, der ikke burde medtages under posten ”andre driftsmæssige indtægter”. Energilsynet har på den baggrund besluttet, at netvirksomheden skal korrigere regnskabsoplysningerne for 2004 på en række konkrete områder efter nærmere aftale med Energitilsynets sekretariat (j.nr. 4/0720-0302-0299).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018