Afgørelse om DONG Energy Eldistribution A/S’ metodeanmeldelse af priser og betingelser

Energitilsynet skal godkende de kollektive elforsyningsvirksomheders metoder til fastsættelse af priser og betingelser. 

Dong Energy Eldistribution A/S anmeldte metoder til fastsættelse af priser og betingelser er på flere punkter forskellige fra den kendte branchestandard, som tilsynet gennem årene har ført tilsyn med. Disse afvigelser vurderes på flere punkter at være så principielle og omfangsrige, at anmeldelsen forelægges til Energitilsynets godkendelse. 4/0720-0200-0140