Afgørelse om effektiviseringskrav til elnetselskaberne for 2014

Energitilsynet udmelder årligt individuelle krav til reduktion af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer på baggrund af benchmarking af den økonomiske effektivitet og leveringskvalitet i netvirksomhederne

Energitilsynet udmelder årligt individuelle krav til reduktion af netvirksomhedernes indtægtsrammer – maksimalt tilladte indtægter - på baggrund af en benchmarking. Netvirksomhederne er ”naturlige monopoler” og kravene er et led i at opnå en effektiv løsning af opgaverne i netvirksomhederne. 

Energitilsynet har reduceret netselskabernes indtægtsrammer i 2014 med 95,6 mio. kr. ud fra en benchmarking af netselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen. Heraf udgør 92,7 mio. kr. et varigt effektiviseringskrav som følge af relativ lav omkostningseffektivitet og 2,9 mio. kr. udgør et 1-årige effektiviseringskrav som følge af relativ lav kvalitet i leveringen (j.nr. 13/00187, 13/07791, 13/07506, 13/02362, 13/06912, 13/05622, 13/01290).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018