Afgørelse om effektivitetskrav til elnetselskaberne for 2012

Energitilsynet har reduceret netselskabernes indtægtsrammer i 2012 med 108 mio. kr. ud fra en benchmarking af netselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen

Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget den årlige benchmarking af økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen af elektricitet for elnetselskaberne. Sekretariatet for Energitilsynet har endvidere i år foretaget en lovpligtig revision af grundlaget for benchmarkingen. 

Energitilsynet skal årligt udmelde individuelle krav til reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer på baggrund af benchmarkingen. 

Energitilsynet har reduceret netselskabernes indtægtsrammer i 2012 med 108 mio. kr. ud fra en benchmarkingen. Heraf udgør 104 mio. kr. et varigt effektiviseringskrav som følge af relativ lav omkostningseffektivitet og 4 mio. kr. udgør et 1-årige effektiviseringskrav som følge af relativ lav kvalitet i leveringen (j.nr. 4/0720-0300-0042).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018