Afgørelse om effektivitetskrav til elnetselskaberne for 2013

Energitilsynet har reduceret netselskabernes indtægtsrammer i 2013 med 115 mio. kr. ud fra en benchmarking af netselskabernes økonomiske effektivitet og kvalitet i leveringen

Sekretariatet for Energitilsynet har foretaget den årlige benchmarking af økonomisk effektivitet og kvalitet i leveringen af el for elnetselskaber. På baggrund af benchmarkingen udmelder Energitilsynet årlige individuelle krav til reduktion af elnetselskabernes indtægtsrammer, der er et loft over netvirksomhedernes maksimalt tilladte indtægter. 

Benchmarkingen af selskabernes økonomiske effektivitet har til formål at tilnærme markedssituationen for elnetselskaberne med markedssituationen, som gælder for virksomheder på et konkurrenceudsat marked. 

Formålet med benchmarking af elnetselskabernes kvalitet i levering af el er at sikre, at elnetselskaberne ikke reducerer deres omkostninger på bekostning af kvalitet i levering af el. Samlet set skal reguleringen tilskynde selskaberne til at øge effektiviteten samtidig med, at forbrugerne stadig oplever en god, pålidelig og effektiv transport af el. 

Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og 1-årige midlertidige reduktioner 115,6 mio. kr. af selskabernes indtægtsrammer i 2013. Heraf udgør varige effektiviseringskrav 110,3 mio. kr. og 1-årige, midlertidige reduktioner 5,3 mio. kr. (j.nr. 12/10309).

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018