Afgørelse om effektivitetskrav til netvirksomhederne for 2015

Energitilsynet udmelder årligt individuelle krav til reduktion af elnetvirksomhedernes indtægtsrammer. Udmeldingen sker på baggrund af en benchmarking af den økonomiske effektivitet og leveringskvalitet i netvirksomhederne.

Energitilsynet udmelder årligt individuelle krav til reduktion af netvirksomhedernes indtægtsrammer – maksimalt tilladte indtægter - på baggrund af en benchmarking. Netvirksomhederne er ”naturlige monopoler” og kravene er et led i at opnå en effektiv løsning af opgaverne i netvirksomhederne.

Benchmarkingen af netvirksomhedernes økonomiske effektivitet har til formål at tilnærme markedssituationen for netvirksomhederne med markedssituationen, som gælder for virksomheder på et konkurrenceudsat marked. Energitilsynet udmelder effektiviseringskrav og udmønter disse i en reduktion af netvirksomhedernes indtægtsrammer.

Formålet med benchmarking af netvirksomhedernes kvalitet i levering af el er at sikre, at netvirksomhederne ikke reducerer deres omkostninger på bekostning af kvalitet i levering af el. Samlet set skal reguleringen tilskynde netvirksomhederne til at øge effektiviteten samtidig med, at forbrugerne stadig oplever en god, pålidelig og effektiv transport af el.

Samlet set udgør de pålagte varige effektiviseringskrav og etårige midlertidige reduktioner 82,1 mio. kr. af selskabernes indtægtsrammer i 2015. Heraf udgør varige effektiviseringskrav 81,9 mio. kr. og etårige, midlertidige reduktioner 0,2 mio. kr.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.