Afgørelse om efterregulering af forsyningspligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S som følge af korrigerede profilomkostninger

Sag omhandler ændringer af Sekretariatet for Energitilsynets afgørelser vedrørende forsyningspligtprisen for SEAS-NVE Strømmen A/S for perioden fra 1. kvartal 2009 - 4. kvartal 2011

SEAS-NVE Strømmen A/S har anmodet sekretariatet om revidering af den godkendte forsyningspligtpris for perioden, da den af selskabet anvendte beregningsmetode har været forkert, hvorfor selskabet har indberettet ukorrekte profilomkostninger til Sekretariatet for Energitilsynet. 12/04909