Afgørelse om efterregulering af forsyningspligtprisen for SEF Energi A/S for 4. kvartal 2013 som følge af korrigeret grundlast

Den forsyningspligtige elpris er blevet reguleret for SEF Energi A/S for 4. kvartal 2013. Dette er sket fordi, der var en fejl i beregningen af grundlast og dermed en forkert anmeldt pris. Fejlen blev opdaget i samme kvartal som den skete, men pga. problemer med datahubben har det ikke været muligt at rette før nu

De forsyningspligtige el-forbrugere på Sydfyn vil dermed få en anelse højere pris i 4. kvartal 2015, som gør op for, at de havde en lavere pris i 4. kvartal 2013. Forskellen for den enkelte husstand er dog beskeden og vil ligge på 15 til 20 kr. pr. husstand. 13/11650