Afgørelse om Energinet.dk metodeanmeldelse og anmeldelse af forskrifter i forbindelse med engrosmodellen

Energinet.dk har den 13. juni 2014 anmeldt de nye metoder i 3 markeds- og målerforskrifter1, som regulerer adgangen på detailmarkedet til datahubben.

De nye metoder implementeres som følge af engrosmodellen, som træder i kraft den 1. oktober 2015 og på baggrund af hidtil indhøstede erfaringer. 14/06727