Afgørelse om Energinets metode for handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lokale flaskehalse i eltransmissionsnettet

Forsyningstilsynet har i denne sag vurderet, om Energinet skal anmelde en metode for handel med lokal fleksibilitet til håndtering af lokale flaskehalse i eltransmissionsnettet, til Forsyningstilsynets godkendelse efter elforsyningsloven. Forsyningstilsynet har også vurderet, om Forsyningstilsynet kan godkende, at Energinet kan tage metoden i brug.

Find afgørelsen og tilhørende bilag til højre på denne side