Afgørelse om Energinets metoder m.v. anført i driftsaftalen for det synkrone område Norden i medfør af SO GL art. 118

Forsyningstilsynet har i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d, nr. i), ii), iii), vii), ix) og x) godkendt følgende metoder der udgør en del af driftsaftalen for det synkrone område Norden:

  • Frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet i henhold til artikel 127
  • Regler for dimensionering af FCR i medfør af SO GL artikel 153.
  • Yderligere egenskaber for FCR i henhold til artikel 154, stk. 2
  • Grænser for udvekslingen af FCR mellem TSO'erne i henhold til artikel 163, stk. 2
  • Grænser for udveksling og deling af FRR/RR mellem synkrone områder i medfør af SO GL artikel 176, stk. 1, art. 177, stk. 1, art. 178, stk. 1, og art. 179, stk. 1

 

Afgørelse vedrørende frekvenskvalitetsparametre og målparameter for frekvenskvalitet kan findes her

Bilag 1: Anmeldelse

Bilag 2: Explanatory document

Bilag 3: Følgebrev til anmeldelsen

Bilag 4: Approval paper

Bilag 5: Høringssvar

 

Afgørelse vedrørende regler for dimensionering af FCR kan findes her

Bilag 1: Anmeldelse

Bilag 2: Explanatory document

Bilag 3: Følgebrev til anmeldelsen

Bilag 4: Approval paper

Bilag 5: Høringssvar

 

Afgørelse vedrørende yderligere egenskaber for FCR kan findes her

Bilag 1: Anmeldelse

Bilag 2: Explanatory document

Bilag 3: Følgebrev til anmeldelsen

Bilag 4: Approval paper

Bilag 5: Høringssvar

 

Afgørelse vedrørende grænser for udvekslingen af FCR mellem TSO'erne kan findes her

Bilag 1: Anmeldelse

Bilag 2: Explanatory document

Bilag 3: Følgebrev til anmeldelsen

Bilag 4: Approval paper

Bilag 5: Høringssvar

 

Afgørelse vedrørende grænser for udvekslingen og deling af FRR/RR mellem synkronområder kan findes her

Bilag 1: Anmeldelse

Bilag 2: Explanatory document

Bilag 3: Ændringsandmodning - position paper (RfA)

Bilag 4: Anmeldelse af ændret forslag

Bilag 5: Explanatory document af ændret forslag

Bilag 6: Følgebrev til anmeldelsen

Bilag 7: Approval paper

Bilag 8: Høringssvar