Afgørelse om Energinets økonomiske støtte til Energimuseet og GASmuseet

Forsyningstilsynet vurderer, at den økonomiske støtte til museerne ikke kan anses som nødvendige omkostninger.

Denne sag drejer sig om, hvorvidt Energinet Elsystemansvar A/S og Energinet GAS TSO A/S, er berettiget til at indregne omkostninger til økonomisk støtte, som disse datterselskaber yder, til henholdsvis Energimuseet og GASmuseet.

Energinet Elsystemansvar A/S og Energinet GAS TSO A/S kan i priserne for de aktiviteter, som Energinet og dets helejede datterselskaber varetager efter lovgivningen, indregne nødvendige omkostninger til for eksempel indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse og andre driftsomkostninger mv. Forsyningstilsynet fører tilsyn hermed.

Forsyningstilsynet vurderer i afgørelserne, at den økonomiske støtte til museerne ikke kan anses som nødvendige omkostninger, da omkostningerne efter Forsyningstilsynets vurdering ikke er nødvendige for opretholdelsen af en effektiv drift af de to virksomheder.

Virksomhederne skal på den baggrund ophøre med at indregne omkostningerne til den økonomiske støtte til museerne i priserne. Afgørelsen er ikke til hinder for, at Energinet eventuelt fortsætter med at yde økonomisk støtte til museerne. Omkostninger til en
eventuel fortsat støtte kan dog ikke indregnes i priserne for de aktiviteter, som selskaberne varetager i medfør af loven.

Afgørelsen kan findes under 'Hent filer' her på siden.