Afgørelse om enhedstarif hos Energi Fyn Net

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at det ikke findes urimeligt, at Energi Fyn Net A/S den 1. januar 2005 indførte en enhedstarif

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at det ikke findes urimeligt, at Energi Fyn Net A/S den 1. januar 2005 indførte en enhedstarif, og herefter nedsatte enhedstarifferne med samme procentsats som følge af salget af ELSAM aktier.

Dalum Papir A/S har den 30. marts 2005 klaget til Energitilsynet over Energi Fyn Net A/Ss tarifering af Dalum Papir, idet Energi Fyn Net den 1. januar 2005 indførte en enhedstarif, hvorved Dalum Papir som A2 forbruger steg fra i gennemsnit 1,79 øre/kWh til 1,86 øre/kWh.

Dalum Papir finder, at Energi Fyn Nets tarifering af A2 kunder fra 2005 ved at overgå fra en treledstarif til en enhedstarif er i modstrid med og urimeligt efter elforsyningslovens § 73, idet tariffen dermed ikke afspejler fordelen af, at A-kunders forbrug i væsentlig grad ligger i lavlastperioden.

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at meddele Dalum Papir A/S og Energi Fyn Net A/S, at det ikke findes urimeligt, at Energi Fyn Net A/S den 1. januar 2005 indførte en enhedstarif.

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.