Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af metode til kapacitetsberegning i CCR Hansa under CACM GL

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af metode til kapacitetsberegning i CCR Hansa i henhold til artikel 9, stk. 7, litra a og b i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 af om fastsættelse af retningslinjer for kapacitetstildeling og håndtering af kapacitetsbegrænsninger (”CACM GL”)

Den anmeldte metode ændrer kapacitetsberegningen i kapacitetsberegningsregion Hansa ("CCR Hansa", DK1-DE, DK2-DE og SE4-PL), hvorefter den generelle metode for kapacitetsberegning bliver CNTC, og således at kapacitetsberegningen i øvrigt lever op til en række krav ifølge CACM GL.

Metoden skal anvendes til at beregne den tilgængelige kapacitet i transmissionsnettet mellem budområder for hver markedstidsenhed, og metoden skal anvendes for både day-ahead og intraday markedskoblingen. 18/16676