Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af metoder anført i driftsaftalen for synkronområdet Kontinentaleuropa i medfør af Kommissionens forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 118

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse de af Energinet anmeldte metoder anført i driftsaftalen for synkronområdet Kontinentaleuropa i medfør af SO GL artikel 118

Forsyningstilsynet har i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra d, nr. ii), ix) og x) godkendt følgende metoder der udgør en del af driftsaftalen for synkronområdet Kontinentaleuropa:

  • Regler for dimensionering af FCR i medfør af SO GL artikel 153
  • Grænser for udveksling og deling af FRR mellem synkronområder i medfør af SO GL artikel 176, stk. 1 og 177, stk. 1.
  • Grænser for udveksling og deling af RR mellem synkronområder i medfør af SO GL artikel 178, stk. 1, og 179, stk. 1.

Afgørelse vedrørende regler for dimensionering af FCR kan findes her

Bilag 1: Anmeldelse
Bilag 2: Response to public consultation comments
Bilag 3: Følgebrev til anmeldelsen
Bilag 4: Approval paper

Afgørelse vedrørende grænser for udveksling og deling af FRR mellem synkronområder kan findes her

Bilag 1: Anmeldelse
Bilag 2: Response to public consultation comments
Bilag 3: Følgebrev til anmeldelsen
Bilag 4: Approval paper

Afgørelse vedrørende grænser for udveksling og deling af RR mellem synkronområder kan findes her

Bilag 1: Anmeldelse
Bilag 2: Response to public consultation comments
Bilag 3: Følgebrev til anmeldelsen
Bilag 4: Approval paper

18/16808, 18/16810 og 18/16811