Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse af metoder og betingelser i driftsaftalen for LFC-kontrolblokken DK1-DE-LUX

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om at godkende de af Energinet anmeldte metoder og betingelser anført i driftsaftalen for LFC-kontrolblokken DK1-DE-LUX i medfør af Kommissionens forordning 2017/1485 (SO GL) artikel 119

Forsyningstilsynet har i medfør af SO GL artikel 6, stk. 3, litra e, nr. i), ii), iii) og iv) godkendt følgende metoder og betingelser, der udgør en del af driftsaftalen for LFC-kontrolblokken bestående af områderne DK1-Tyskland og Luxembourg:


  1. rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt i henhold til artikel 137, stk. 3 og 4

  2. koordineringsforanstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14


iii. foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse ved at kræve ændringer i produktionen eller forbruget af aktiv effekt på produktionsanlæg og forbrugsenheder i henhold til artikel 152, stk. 16


  1. reglerne for dimensionering af FRR i overensstemmelse med artikel 157, stk. 1

Afgørelse vedrørende rampingbegrænsninger for output af aktiv effekt kan findes her

Bilag 1: Anmeldelse
Bilag 2: Supporting document
Bilag 3: Høringssvar
Bilag 4: Ændringsanmodning
Bilag 5: Anmeldelse af ændret forslag
Bilag 6: Position paper (Approval paper)


Afgørelse vedrørende koordineringsforanstaltninger og foranstaltninger, der har til formål at reducere reguleringsfejl ved frekvensgenoprettelse som defineret i artikel 152, stk. 14 og stk. 16 kan findes her

Bilag 1: Anmeldelse
Bilag 2: Supporting document
Bilag 3: Høringssvar
Bilag 4: Ændringsanmodning
Bilag 5: Anmeldelse af ændret forslag
Bilag 6: Position paper (Approval paper)


Afgørelse vedrørende reglerne for dimensionering af FRR kan findes her

Bilag 1: Anmeldelse

Bilag 2: Supporting document
Bilag 3: Høringssvar
Bilag 4: Ændringsanmodning
Bilag 5: Anmeldelse af ændret forslag
Bilag 6: Position paper (Approval paper)18/16515, 18/16516, 18/16517