Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse om koordineret belastningsomfordeling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Hansa jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 35

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af kapacitetsberegningsregion Hansas forslag til koordineret belastningsomfordeling og modkøb.

Metoden indebærer, at TSO’erne i CCR Hansa skal samarbejde med den ansvarlige enhed for koordinering af kapacitetsberegningen i CCR Hansa vedr. modkøb og belastningsomfordeling.

I denne sag tages der stilling til Energinets metodeanmeldelse af fælles regler i kapacitetsberegningsregion Hansa (CCR Hansa, dvs. Capacity Calculation Region Hansa) for koordineret belastningsomfordeling og modkøb, jf. artikel 35 i CACM GL. 18/19908