Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse om metode for planlagte udvekslinger i day-ahead markedskoblingen jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 43

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af forslag til metode for planlagte udvekslinger i day-ahead markedskoblingen.

Metoden er udarbejdet i fælleskab af alle transmissionsoperatører i EU i overensstemmelse med artikel 43 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 (CACM GL). 18/19646