Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse om metoden til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb for kapacitetsberegningsregion Hansa jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 74

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af kapacitetsberegningsregion Hansas forslag til metoden til fordeling af udgifterne til koordineret belastningsomfordeling og modkøb

Metoden indebærer i korte træk, at den eller de TSO’er som ejer et netværkselement, skal betale for omkostningerne til afhjælpende tiltag for det givne netværkselement.

I denne sag tages der stilling til Energinets metodeanmeldelse af fælles regler i kapacitetsberegningsregion Hansa ("CCR Hansa", dvs. Capacity Calculation Region Hansa) til fordeling af udgifterne til belastningsomfordeling og modkøb, jf. artikel 74 i CACM GL. 18/19966