Afgørelse om godkendelse af Energinets anmeldelse vedrørende metode for planlagte udvekslinger i intraday markedet jf. Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 artikel 56

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af forslag til metode for planlagte udvekslinger i intraday i elmarkedet. Metoden er udarbejdet i fælleskab af alle transmissionsoperatører i EU i overensstemmelse med artikel 56 i Kommissionens forordning (EU) 2015/1222 (CACM GL)

I denne sag tages der stilling til Energinets metodeanmeldelse af fælles regler i EU for beregning af planlagte udvekslinger, jf. artikel 56 i CACM GL.

Anmeldelsen er vedlagt i bilag 1. Alle regulerende myndigheder i EU skal forholde sig til forslaget, som er udarbejdet af alle TSO’er i EU i fællesskab. 18/19646