Afgørelse om godkendelse af grænse-overskridende marked for frekvens-kontrolreserver

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om at godkende Energinets anmeldelse af reglerne for et fælles FCR-marked

Markedet er et frivilligt samarbejde mellem Energinet og TSOerne i Belgien, Danmark, Frankrig, Nederlandene, Schweitz, Tyskland og Østrig, og etablerer en markedsplatform for udveksling af FCR.

Godkendelsen er alene en godkendelse af markedets regler, men ikke af dansk deltagelse på markedet. Dette skyldes, at betingelserne for dansk deltagelse ikke er kendte endnu, grundet det uafklarede spørgsmål om overførselskapacitet på den dansk/tyske grænse.  

Forsyningstilsynet forventer en anmeldelse af dansk deltagelse, når vilkårene for deltagelse bliver kendt. 

Forsyningstilsynet har samtidigt godkendt den anmeldte anmodning om at tillade fravigelse af markedsaktørernes adgang til at overføre deres balanceringsforpligtelser på tværs af landegrænser