Afgørelse om godkendelse af RAH Net A/S’ metode for tarifering efter en ændret køberkategorisering

Forsyningstilsynet har truffet afgørelse om godkendelse af RAH Net A/S’ metode for tarifering efter en ændret køberkategorisering.

RAH Net A/S (herefter RAH) har den 9. juli 2020 til Forsyningstilsynet anmeldt en ændret metode for tarifering med henblik på godkendelse.

Forsyningstilsynet vurderer, at den anmeldte tariferingsmetode er i overensstemmelse med bestemmelserne i elforsyningslovens § 73 og elmarkedsforordningens artikel 18.

Det betyder, at prisfastsættelsen af RAHs ydelser sker efter rimelige, objektive og ikke-diskriminerende  kriterier for hvilke omkostninger, som de enkelte køberkategorier giver anledning til. Forsyningstilsynet godkender på den baggrund den anmeldte tariferings-metode.

Afgørelsen med bilag kan ses til højre på denne side.