Afgørelse om Hillerød Kommunes netselskabs ansøgning om forhøjelse af indtægtsrammen

Hillerød kommunes netselskab har ansøgt om forhøjelse af indtægtsrammen med 350.000 kr.

Priser for netydelser fastsættes, jf. elforsyningsloven § 70 stk. 1 i overensstemmelse med de i stk. 2 nævnte indtægtsrammer. Rammerne fastsætte med henblik på dækning af de i § 69 nævnte omkostninger. Dvs. under hensyntagen til virksomhedernes omkostninger til indkøb af energi, lønninger, tjenesteydelser, administration, vedligeholdelse, andre driftsomkostninger og afskrivninger samt forretning af kapital. 2/4-1952