Afgørelse om KE Transmission's anmodning om genberegning af indtægtsrammen

KE Transmission A/S’ indtægtsramme for 2004 skal fastsættes som svarende til de indtægter, KE Transmission A/S’ vil have i 2004

Energitilsynet har truffet afgørelse om, at KE Transmission A/S’ indtægtsramme for 2004 skal fastsættes som svarende til de indtægter, KE Transmission A/S’ vil have i 2004, når det forudsættes, at tarifferne pr. 1. januar 2004 for ydelser omfattet af bevillingen, og som virksomheden har anmeldt til Energitilsynet, fastholdes uændret i 2004. 3/1320-0302-0817

Fakta: Forsyningstilsynet

har overtaget alle opgaver fra Energitilsynet 1. juli 2018.