Afgørelse om klassificering som ny teknologi

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget ansøgning fra BDR Thermea Group BV om at klassificere deres ”Ecogen”-, ”MCE”- og ”eVita” teknologi som ny teknologi i henhold til afsnit VI i Kommissionens Forordning (EU) 2016/631 af 14. april 2016 om fastsættelse af netregler om krav til nettilslutning for produktionsanlæg (RfG).

Produktionsanlæggene eVita 25s og eVita 28c produceret af BDR Thermea Group BV klassificeres som ny teknologi i henhold til artikel 69 i Rf. 17/05429