Afgørelse om mål for leveringskvalitet i 2018-2022

Forsyningstilsynet har ved afgørelse af den 21. december 2018 fastsat mål for leveringskvalitet for netvirksomhedernes leveringskvalitet i form af mål for afbrudshyppighed

Målene gælder for perioden 2018-2022. Der er tale om ens mål for netvirksomhederne – afgørelsen er derfor enslydende for alle netvirksomheder.

Den enkelte netvirksomheds manglende opfyldelse af målene, det vil sige utilstrækkelig leveringskvalitet, vil medføre 1-årige fradrag i netvirksomhedens indtægtsramme.

Målene for leveringskvalitet er fastsat i medfør af § 16, jf. § 51, stk. 4, i bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder nr. 969 af den 27. juni 2018 med senere ændringer. 18/19203

18/19203           Cerius A/S
18/19204           Dinel A/S
18/19205           Elektrus A/S
18/19206           Elinord A/S
18/19207           El-net Hillerød A/S
18/19208           El-net Randers A/S
18/19209           Elnet Zealand A/S
18/19210           El-net Øst A/S
18/19211           Evonet A/S
18/19212           FLOW Elnet A/S
18/19213           Forsyning Elnet A/S
18/19214           Fynsnet a.m.b.a
18/19215           Grindsted El-net A/S
18/19216           Hammel Elforsyning Net A/S
18/19217           Hjerting Transformatorforening
18/19218           Hurup Elværk Net A/S
18/19219           Ikast El Net A/S
18/19220           Kibæk Elværk a.m.b.a.
18/19221           Kjellerup Elnet A/S
18/19222           El-net Kongerslev A/S
18/19223           Konstant Net A/S
18/19224           L-net A/S
18/19225           Læsø Elnet A/S
18/19226           Midtfyns Elforsyning a.m.b.a.
18/19227           N1 A/S
18/19228           Nakskov Elnet A/S
18/19229           Net8800 A/S
18/19230           NKE-Elnet A/S
18/19231           NOE Net A/S
18/19232           Nord Energi Net A/S
18/19233           Radius Elnet A/S
18/19234           RAH Net A/S
18/19235           Ravdex A/S
18/19236           Sunds Elforsyning
18/19237           Tarm Elværk A/S
18/19238           Thy-Mors Energi Elnet A/S
18/19239           TRE-FOR El-net A/S
18/19240           Veksel A/S
18/19241           Vestjyske Net 60 Kv A/S
18/19242           Videbæk Elnet A/S
18/19243           Vildbjerg Elværk a.m.b.a.
18/19244           Vordingborg Elnet A/S
18/19245           Vores Elnet A/S
18/19246           Aal El-net a.m.b.a.
18/19247           Aars-Hornum Net A/S