Afgørelse om markedsmæssighed af aftaler indgået af Nyfors Net A/S (nu Evonet A/S) for kontrolåret 2012

Energitilsynet (nu Forsyningstilsynet) besluttede den 19. december 2017 at gennemføre en bagudrettet kontrol af aftalers markedsmæssighed på området for energibesparelser

Evonet A/S (tidligere Nyfors Net A/S – Herefter ”Evonet”) blev ved mail af 20. marts 2018 udtaget til stikprøvekontrol vedrørende markedsmæssigheden af aftaler om energibesparelser i kontrolåret 2012. 

Evonet har på anmodning oplyst, at der i kontrolåret 2012 blev indgået en aftale om energibesparelser mellem Nyfors Net A/S og det koncernforbundne driftsselskab Nyfors Entreprise A/S. Evonet oplyste, at der ikke foreligger nogen skriftlig aftale om energibesparelser for kontrolåret 2012 eller dokumentation for aftalens markedsmæssighed. 18/08748