Afgørelse om markedsmæssighed af Kibæk Elværk aftale vedr. nettab

Sagen angår markedsmæssigheden af Kibæk Elværk A.M.B.A.s aftaler om køb af el til dækning af nettab for kalenderåret 2016 og 2017.

Ved brev af 12. juli 2018 udtog Forsyningstilsynet Kibæk Elværk A.M.B.A. til stikprøvekontrol i forbindelse med tilsyn med markedsmæssigheden af aftaler vedrørende køb af el til dækning af nettab for kalenderårene 2016 og 2017.

Læs Forsyningstilsynets afgørelse under 'Hent fil'